Početna        
O nama
   
Statut
Pristupnica
Dešavanja
Izdanja
 
 

 

Promocija knjige „Neuritis vidnog živca“

 

Autori: Prof. dr Dragan Veselinović, dr Aleksandar Veselinović i dr Marija Cvetanović

 

E:\slike\IMG_2080.JPG

 

U Nišu je 25.12.2015.g. održana promocija knjige „Neuritis vidnog živca“ u anfiteatru Hotela „Tami residence“. U sklopu promocije knjige autora prof. dr Dragana Veselinovića, dr Alerksanadra Veselinovića i dr Marije Cvetanović održan je i stručni sastanak u organizaciji SLD-a podružnice Niš, posvećen dijagnostici edema optičkog diska. Predavači na ovom simpozijumu bili su autori knjige i prof. dr Ivan Stefanović sa Klinike za očne bolesti KCS Beograd. Stručnom sastanku i promociji knjige prisustvovalo je 120 oftalmologa iz regiona.

Recenzenti monografije bili su prof. dr Ivan Stefanović, prof. dr Gordana Zlatanović i doc.. dr Vesna Jakšić. U prilogu slede uzvodi iz recenzija.

 

G:\slike\IMG_2091.JPG

 

Prof. dr Ivan Stefanović:

U pojedinim poglavljima ove knjige prepoznaje se veliko iskustvo prof. Dragana Veselinovića koji se kroz trideset godina bavljenjem neurooftalmologijom u svakodnevnoj praksi sretao sa velikim brojem pacijenata sa optičkim neuritisom.

PrepoznatljivI način naracije profesora Veselinovića, daje ovoj knjizi poseban pečat, a stil saradnika dr Aleksandra Veselinovića I Marije Cvetanović je približan ali obojen sopstvenim načinom kazivanja. Očigledno je da su autori posvetili puno vremena u pisanju pojedinih poglavlja i da su se trudili da usaglase način iznošenja mnogobrojnih činjenica I sopstvenih I tuđih isksutava posvećenih neuritisima vidnog živca.

Pravo bogatstvo ove monografije čini poglavlje posvećeno istorijatu neuritisa vidnog živca u kome se pominju kroz istoriju skoro sva značajna oftalmološka svetska imena koja su svako na svoj način I svako u određenoj merii u svom vremenu, doprineli poznavanju ove bolesti. Time je čitaocu približena ova bolest I slikom kroz istoriju razvoja oftalmologije i medicine iistaknuta činjenica koliko je veliki značaj poznavanje istorijata svake bolesti I koliko nam tuđe iskustvo može olakšati traganje za uzrocima I lečenju neuritisa. Autori nas podsećaju da je put svakog dobrog lekara popločan saznajima I iskustvom onih koji su pre nas hodali istim putem.

 

Prof. dr GordanaZlatanović:

Knjiga Neuritisi vidnog živca autora Dragana Veselinovića, Aleksandra Veselinovića I Marije Cvetanović sadrži  14 poglavlja posvećenih svim segmentima ove bolesti.

Urednik Prof. dr Dragan Veselinović I mladi saradnici uspeli su da čitaocu približe ovo izuzetno važno I relativno često oboljenje kroz detaljnu analizu etiologije, patogeneze ,dijagnostike I terapije.

Autori ističu značaj rane dijagnostike, diferencijalne dijagnoze I terapije neuritisa vidnog živca ukazujući na veliki broj sistemskih bolesti kojiga mogu pruzrokovati. Poglavlja posvećena infektivnim agensima kao mogućim uzročnicima neuritisa sadrže puno novih činjenica I saznanja koja mogu pomoći oftalmolozima u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Knjigom provejavaju u svim segmentima savremeni prisutupi u dijagnostici I terapiji, ali poznati dijagnostički kriterijumi I mogućnost prepoznavanja karakterstičnih znakova I simptoma.

Knjiga je namenjena lekarima specijalistima Iz oftalmologije, lekarima na specijalizaciji, ali I lekarima opšte medicine koji se takođe sreću sa pacijentima sa neuritisom I mogu biti u prilici da ga na vreme prepoznaju.

 

Doc. dr Vesna Jakšić:

Knjiga „Neuritisi vidnog živca“ je jedno od onih dela koje čitaocu odmah, već nakon prvog čitanja, postaje omiljen tekst. Napisana je jasnim I pitkim jezikom u čije redove je pretočeno ogromno iskustvo profesora Dragana Veselinovića ali dopunjeno novom energijom koju nose njegovi koautori, mladi istraživači, dr Aleksandar Veselinović I dr Maja Cvetanović. Autori su kompletno obradili jednu od najkompleksnijih tema u oftalmologiji – neuritis optičkog živca: od kliničke slike, diferencijalne dijagnoze, lečenja pa do očekivanih komplikacija ali Iitorijata. Korišćene reference su savremene a brojni izvori podataka su kritički ukomponovani u celinu. Knjiga je odlično ilustrovana a materija je prezentovana i  sistematozovan a prema potrebama oftalmologa u svakodnevnom praktičnom radu ali I naučnika koji traži pravi putokaz u istraživanju neuritisa optičkog živca. U svakom slučaju, sasvim sam sigurna da će „Neuritisi optičkog živca“ biti nezaobilazna literatura za svakog oftalmologa I specijalizanta oftalmologije sa našeg jezičkog područja, a nadam se I šire.

 

 
 
 
 
 
 

 

Udruženje oftalmologa Srbije, Dimitrija Tucovića 161, 11000 Beograd, Srbija

kontakt: bul. dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš

Теl. i fax: +381-(0)18 45 36 456

 e-mail: uos@ophthalmology.rs