Početna        
O nama
   
Statut
Pristupnica
Dešavanja
Izdanja
 
 

 

AMERIČKA OFTALMOLOŠKA AKADEMIJA-KAKO UČITI DA BUDEMO BOLJI I SEBI I PACIJENTIMA

Vesna Jakšić

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,

Klinika za očne bolesti „Prof. dr I. Stanković“ KBC Zvezdara, Beograd

 

Na nedavno završenom Kongresu oftalmologa Evrope, koji se održao u Beču od 05. do 09. juna 2015. godine, održan je jedan neobičan i relativno neplaniran sastanak predstavnika Američke akademije oftalmologa (American Academy of Ophthalmology-AAO) i Udruženja oftalmologa Srbije (UOS). Sastanak je održan poslednjeg dana kongresa, 09. juna 2015. godine jer su predstavnici AAO prepoznali interesovanje oftalmologa iz Srbije i odvojili su termin za sastanak koji je bio otvorenog tipa – sastanku je mogao prisustvovati svako ko je pokazao interes od prisutnih oftalmologa Srbije na SOE Kongresu u Beču. Od strane predstavnika AAO i to najvišeg ranga, primljeni smo srdačno, otvoreno i domaćinsk ispremno. Ovom sastanku su prisustvovali Predsednik UOS Prof. dr Dragan Veselinović, član Predsedništva Oftalmološke sekcije SLD doc. dr Vesna Jakšić, Sekretar Udruženja kontaktologa Srbije dr Katarina Janković Terzić, ass. dr Bojana Dačić, dr Aleksandra Ilić i dr Aleksandar Veselinović, potpresednik Udruženja Mladih oftalmologa Srbije. Ispred AAO sastanku su prisustvovali predsednik AAO dr Russell Van Gelder, šef odseka za globalne AAO aktivnosti, Jane Aguirre i Gavin Tachibana. Teme o kojima smo razgovarali odnosile su se na sve aspekte proširenja saradnje između AAO i UOS. Od nas se očekivalo da definišemo konkretne zahteve i probleme u kojima je potrebna asistencija jednog moćnog udruženja kakvo je AAO. Iako smo se okupili neposredno pre sastanka, nastupili smo jedinstveno. Kao prioritet smo naveli dostupnost literature, novih tehnologija i dostignuća AAO kao i mogućnost stipendiranja i to za celu oftalmološku javnost u našoj zemlji. Posebna tema bila je o optometristima i o tome smo dobili dosta korisnih informacija. Za ovaj deo sastanka, izveštaj će podneti dr K. Janković Terzić. Na sastanku nam je prezentovan interesantan materijal koji nam je podeljen i u štampanoj formi. Veliki broj informacija je predstavljen na sistematičan način. Cilj ovog izveštaja je da, ono o čemu smo pričali ne završi u sobi za sastanke i razmeni mejlova između nekoliko ljudi, već da to podelimo sa što većim brojem oftalmologa i specijalizanata oftalmologije u našoj zemlji. Naučeni od kolega iz AAO, konkretno i taksativno iznosim o čemu se razgovaralo, dogovorilo i kakve su nam dalje akcije.

Prva tema je bila ONE®Network. Naše Udruženje je ocenjeno kao dosta aktivno sa 1174 poseta ovom sajtu AAO, posetioci su provodili prosečno 3.55 sekundi i čitali 3.38 stranica po sesiji a najpopularniji sajt je bio Laser Surgery Education Center. Naši domaćini su nam ukazali na činjenicu da je impresivan broj poseta sajtu AAO iz zemalja van USA. Svim oftalmolozima Srbije dobro je poznato da su smernice i vodiči AAO dobro prezentovane, konkretne i naučno utemeljene. Sasvim sam sigurna da onaj deo oftalmološke javnosti, koji se bavi edukacijom mladih oftalmologa u Srbiji, sa puno poverenja upućuje mlade oftalmologe na publikacije AAO kao bazične u procesu savladavanja kako praktičnih veština tako i teoretskog znanja. ONE®Network nudi preko 15000 stranica različitog sadržaja iz oblasti oftalmologije, 1500 video prezentacija sa dozvolama da budu korišćenje u svrhu edukacije i promocije nauke, pristup za 11 časopisa i preko 85 KME bodova koji se dobijaju preko AAO kurseva. Velikom broju oftalmologa je ovaj sajt poznat a onima kojima nije, ovo je prilika da uče i da obnavljaju znanja u oftalmologiji i to na najbolji način.

Druga tema je BEST OF the AAO. Naime, predstavnici AAO su nam ponudli mogućnost da najvažnije teme koje su obrađivane na njihovom kongresu ili subspecijalističkim danima budu predstavljene na našem sledećem Kongresu. Omogućeno nam je da odaberemo 10 sati sadržaja od ukupno 60 ponuđenih. Ponuda se odnosi na dolazeći AAO Kongres koji će seodržati u Las Vegasu od 14. do 17. novembra 2015. Naš kongres je dva meseca pre američkog pa neće biti prilike da se ova ponuda ostvari odmah, možda za sledeći Kongres. Sada smo u procesu pregovaranja da na našem kongresu bude 10 sati elektronski dostupnih prezentacija sa drugih konferencija ili sastanaka koji su se održavali pre 16. Kongresa oftalmologa Srbije. Ako uspemo u realizaciji, dok budete čitali ove redove, odmah potražite i mesta gde će vam AAO materijal biti potpuno dostupan i to besplatno.

Treća tema: OKAP™ International (Ophthalmic Knowledge Assesment Program) je tzv. multiple choice question test za specijalizante oftalmologije koji pokriva preko 250 tema iz naše oblasti. Namenjen je onim specijalizantima koji hoće više da nauče i sami sebe testiraju koliko znaju. Ponuđena nam je pomoć u nabavci literaure za ovo testiranje a predstavnici AAO su spremni da prime zahteve od svih koji imaju ovakve potrebe. Tako naši specijalizanti imaju otvorena vrata u ovom smislu.

Četvrta tema; Academy Express-otvoren poziv UOS da prijavi sve novosti o svojim aktivnostima, bilo stručnim, naučnim ili organizacijskim. Ovo je poziv svima koji imaju potrebu da saopšte novosti ili rezultate od značaja, istu proslede na sajt UOS ili Oftalmološke sekcije SLD (kontakti će biti upisani na kraju ovog teksta).

Peta tema: Basic and Clinical Science Course-AAO svake godine štampa setove koji su u pretplati značajno jeftiniji a uslov je nabavka 10 setova koji bi bili podeljeni po centrima koji obučavaju specijalizante iz oftalmologije. Ukoliko bude interesa, zamoljeni smo da koordiniramo nabavku i distribuciju ovih izdanja. Krajnji datum bio bi 31. oktobar 2015. Za nabavku 2016-2017 BSCS setova. Dobili smo usmeno obećanje da će jedan set, koji će biti probni jer je već krenulo testiranje za 2015. godinu, biti dostavljen Medicinskom fakultetu u Beogradu kao bazi sa najvećim brojem specijalizanata. Ponuđeno nam je da se specijalizanti druge godine koji su specijalizaciju počeli u septembru, kao i treće i četvrte godine bez obzira kada su počeli specijalizaciju, prijave za pilot testiranje u junu 2016. godine. Šta se dobija time? Prema praksi AAO, svi specijalizanti koji to žele, polažu BCSC test počev od druge do četvrte godine specijalizacije. Prijavljivanje se obavlja za jedan od dva godišnja termina. Toga dana, specijalizanti dobijaju iste testove na celoj teritoriji zemlje. Testiraju se sve oblasti oftalmologije a rezultate testa zna samo kandidat i menadžment AAO. Izveštaj koji kandidat dobije sadrži broj ostvarenih bodova i analizu po oblastima. Tada tačno zna koju je oblast sasvim savladao a na kojoj još treba da radi. Pripremni materijal dobija iz pomenutih BCSC setova. Pred specijalizaciju, svaki kandidat obično ima tri položena BCSC testa i za završni ispit se najviše fokusira na oblasti iz kojih je bio najslabiji jer i članovi Komisije tada dobijaju rezultate kandidata. Da li ima opravdanja da se specijalizanti ovako testriaju? Smatram da ima i da treba iskoristiti priliku. To će mlade motivisati da uče. Ujednačiće kriterijume dobijanja zvanja oftalmologa za celu Srbiju, a to nam je stalna težnja. I na kraju, motivisaće i nas, mentore, da obnovimo znanje što je veoma dobro.

Šesta tema: Klinički vodiči - dostupni su na 13 jezika i mogu se besplatno skinuti sa sajta: http://one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/default.aspx. UOS je dobilo dozvolu da ove vodiče adaptira i prevede.

Sedma tema: zaštita profesije - AAO omogućuje da se dobiju informacije o velikom broju pitanja sa etičkog i zakonskog aspekta posetom sajtu www.aao.org/ethics.

Naše aktivnosti u buduće će se odnositi na sledeće:

Namera nam je da objedinimo sve podatke o specijalizantima u Srbiji kako bismo mogli da imamo jedinstveni registar i da specijalizantima šaljemo AAO literaturu, ako je dobijemo. Svoje podatke (ime, prezime, godina rođenja, godina i mesto završetka fakulteta, godina specijalizacije i na kom fakultetu specijalizirate, za koga specijalizirate - ime institucije ili da li volontirate) molim vas pošaljite na kontakt mejl autora ovog teksta. Obnovićemo i ojačaćemo kontakte sa AAO. Oni su i do sada bili jako dobri zahvaljujući aktivnostima, pre svih, Predsednika i članova Predsedništva UOS. Ako ste zainteresovani da budete aktivni u ovom smislu, kontaktirajte nas što pre. Namera nam je da odvojimo sredstva i kupimo deset setova AAO koji će biti podeljeni po centrima prema broju specijalizanata oftalmologije. Knjige se ne smeju kopirati niti na bilo koji drugi način umnožavati, ali to nam je svima poznato. Na kraju, utisak je da smo imali konkretan sastanak, bez praznog hoda i još praznijih priča, sa ljudima spremnim da podele svoje ogromno iskustvo. Predstavnici AAO to rade na profesionalan način i na tome im treba iskreno čestitati. Od njih treba učiti kako reči „plodonosan sastanak“ ili „fruitfull meeting“ imaju smisla, jer ovaj sastanak je to stvarno i bio.

Poruka za specijalizante: ako želite da unapredite sebe, proširite svoje vidike radeći na sebi, prjavite se na AAO sajt i ONE®Network i razmislite o BCSC testiranju. Uživaćete surfujući na talasima vodiča dobre prakse. Oftalmologija je ozbiljna nauka, i to vam je već na početku specijalizacije bilo jasno. A kada je nauka u pitanju, granice ne postoje, osim ukoliko ih sami ne podignete. Budite bolji od svojih učitelja i skupljajte znanja od najboljih, a program koje AAO nudi, to svakako jeste.

 

 
 
 
 
 
 

 

Udruženje oftalmologa Srbije, Dimitrija Tucovića 161, 11000 Beograd, Srbija

kontakt: bul. dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš

Теl. i fax: +381-(0)18 45 36 456

 e-mail: uos@ophthalmology.rs