Početna        
O nama
   
Statut
Pristupnica
Dešavanja
Izdanja
 
 

 

 "AKTUELNO U OFTALMOLOGIJI-2014"


Dana 22.03.2014. godine u hotelu Metropol u Beogradu održan je tradicionalni godišnji kurs kontinuirane medicinske edukacije u organizaciji Klinike za očne bolesti “Prof. dr Ivan Stanković“, a pod pokroviteljstvom Udruženja oftalmologa Srbije. Ovom skupu prisustvovalo je više od sedam stotina oftalmologa iz zemlje i regiona, među kojima su bili i gosti iz Rumunije, Mađarske i drugih zemalja.

 


 

Pozdravna reč: direktor Klinike doc. dr Miroslav Stamenković


“Aktuelno u oftalmologiji 2014“ predstavljen je kao koncizan ali detaljan pregled nekoliko tema u oftalmologiji koji su svakodnevni izazov u kliničkoj praksi. Inače, pod ovim nazivom se svake godine, tradicionalno održava skup koji uvek donosi najznačajnije novine i aktuelnosti u oftalmologiji.

Na kursu, glavna tema je bila hirurgija katarakte: od toga kako dijagnostikovati komplikovane slučajeve, preko pravljenja strategije, do jasnog pristupa i demonstracije rešavanja istih. Ove tehnike su demonstrirali oftalmohirurzi koji su trenutno najpriznatji u evropskoj i svetskoj oftalmologiji, ugledni profesori, instruktori na edukacijama evropskih kongresa, članovi borda evropskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju.
Kurs je započeo predavanjem profesora G. Scharioth-a pod nazivom “No zonules, no capsile, no problem? Pearls and pitfalls of intrascleral fixation. U ovom predavanju akcenat je dat na bešavnu intraskleralnu fiksaciju kao jedinstven način za rešavanje komplikacija operacije katarakte, kada ne postoji ostaci zadnje kapsule. U predavanju su predstavljene i mogućnosti rekonstrukcije kompletnog prednjeg očnog segmenta kod traume.
Sledeće predavanje je održao profesor B. Malyugin pod nazivom Cataract zonule deficiency with MC CTR, gde je predstavljen hirurški način zbrinjavanja subluksiranih i luksiranih sočiva primenom CT Malyugin ringa, kao i rešavanje problema uske zenice kod operacije katarakte.
Značajno predavanje održala je profesorka M.J. Tassignon pod nazivom Is the posterior capsule our ally or enemy?. U navedenom predavanju prikazana je implantacija specijalne vrste sočiva, kod kojih se između haptika navedenog sočiva pozicioniraju obe kapsule sočiva. Navedena osobina je naročito pogodna za operacije na zadnjem očnom segmentu, omogućavajući stabilnost i odličnu vizuelizaciju.
Svoje predavanje je održao i prof. V. Pfeifer, u kome je prikazao mogućnosti implantacije arteficijalnog irisa kod rekonstrukcije defekata istog, posle trauma.
 

Predavači i organizatori


Sem dela koji je posvećen katarakti, bilo je reči i o temi koja je trenutno možda najaktuelnija u srpskoj oftalmologiji a tiče se protokola za primenu anti VEGF tretmana u terapiji okluzije retinalne vene, senilne degeneracije makule i dijabetičkog edema makule sa posebnim osvrtom na zaštitu bolesnika u takvom načinu lečenja.
Osim toga, predstavljene su aktuelne dijagnostičke i terapijske mogućnosti koje se primenjuju na Klinici za očne bolesti KBC Zvezdara, sa posebnim osvrtom na hirurgiju makule, zbrinjavanje komplikacija operacija katarkte, aplikaciju intravitrealnih preparata, preko autofluoroscencije očnog dna i optičke koherentne tomografije zadnjeg i prednjeg očnog segmenta, tranutno najaktuelnije tematike u srpskoj oftalmologiji, a koje su istovremeno aktuelne i u svetskoj oftalmologiji Nijedna od planiranih tema nije bila prikazana na domaćim skupovima a njihova aktuelnost je privukla veliki broj polaznika na ovom sastanku.
Celodnevnim sastankom je provejavala radna atmosfera, duh entuzijazma i kolegijalnog druženja, koji sada već po tradiciji krasi sastanke u oranizaciji Klinike za očne bolesti KBC Zvezdara.

 

 
 
 
 
 
 

 


Udruženje oftalmologa Srbije, Dimitrija Tucovića 161, 11000 Beograd, Srbija

kontakt: bul. dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš

Теl. i fax: +381-(0)18 45 36 456

 e-mail: uos@ophthalmology.rs