Naslovna

Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr Dragan Veselinović

 

Počasni urednik:

Prof. dr Zoran Latković

Prof. dr Ljubiša Nikolić

Pomoćnik glavnog urednika:

Prof. dr Miloš Jovanović

 

Uređivački odbor:

Prof. dr Ivan Stefanović

Doc. dr Milenko Stojković

Prof. dr Branislav Đurović

Prof. dr Paraskeva Hentova-Senćanić

Prof. dr Gordana Zlatanović

Prof. dr Petja Vasileva

Prof. dr Dobrica Cvetković

Prof. dr Vladimir Pheifer

Prof. dr Spyros Georgaras

Prof. dr Marie-Josť Tassignon

Prof. dr Lepša Žorić

Doc. dr Vladimir Čanadanović

Doc. dr Milka Mavija

Prof. dr Miroslav Vukosavljević

Prof. dr Zoran Kuljača

Prof. dr Slobodanka Latinović

Prof. dr Mirjana Petrović

Doc. dr Miroslav Stamenković

Prof. dr Magdalena Antonova-Velevska

Prof. dr Svetlana Jovanović

Prof. dr Sunčica Srećković

Prof. dr Vesna Dimovska

Prof. dr Predrag Jovanović

Doc. dr Gordana Stanković-Babić

Dr Boško Amidžić

Prof. dr Mirko Jankov

Prof .dr Boris Đinđić

Doc. dr Vesna Jakšić

Doc. dr Rade R Babić

Doc. dr Jasmina Jocić-Đorđević

Sekreterijat uređivačkog odbora:

Asist. dr Boban Džunić

Asist. dr Igor Kovačević

Asist. dr Sonja Cekić

Dr Milena Vujanović

Dr Aleksandar Veselinović

Dr Maja Živković

Dr Marija Cvetanović

Dr Marko Zlatanović

Dr Bojana Krnjaja

Dr Jelena Potić

Dr Nenad Petrović

 

 

Acta Ophthamologica ISSN 1452-3868, UDK 617.7 je naučni časopis Odruženja oftalmologa Srbije. Časopis izlazi dva puta godišnje od 1963. godine. Izdavač je Udruženje oftalmologa Srbije, Beograd, Dimitrija Tucovića br. 161, za izdavača: Prof. dr Dragan Veselinović.

Godišnja pretplata: 50 za inostranstvo, 2500 RSD za ustanove, 1500 RSD za pojedince. Uplatu izvršiti na žiroračun udružrnja: 205-67-639-95 sa naznakom za časopis Acta Ophthalmologica. Uputstvo autorima se štampa u svakom broju i nalazi se na sajtu casopisa www.serbia-ophtalmology.rs/ao. Radovi se mogu slati na adresu Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš

ili u elektronskom formatu na: casopis@serbia-ophthalmologica.rs.

Acta Ophthalmologica zadržava pravo dalje distribucije i štampanje radova.

 
O nama  
Uputstvo autorima  
UOS  
Izdanja  

 

ACTA OPHTALMOLOGICA

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7