Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2017, Vol.43(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Pregledni rad

UDK: 617.715.73:616.03.92

 

   

TRAUMATSKA PIGMENTNA EPITELIOPATIJA - NOVO IME

ZA POZNATI PROBLEM

 

Vesna Jakšić1,2, Milka Mavija3, Miroslav Stamenković2, Zoran Žikić2, Dijana

Risimić1,4, Aleksandra Radosavljević1,4, Olivera Đokić5, Goran Damjanović4,

Ivan Senćanić2

 

1 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija;

2 Klinika za očne bolesti, KBC Zvezdara, Beograd, Srbija;

3 Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, Banjaluka, Republika Srpska, BiH;

4 Klinika za očne bolesti, KCS, Beograd, Srbija;

5 Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, K.Mitrovica, Srbija;

 

 

Najčešća posledica rezolucije postkontuzionog edema retine je traumatska pigmentna epiteliopatija ( TPE) koja se na fundus autofluorescenciji manifestuje kao jasno definisana hipoautofluorescencija s apunktifomnim hiperautofluorescentnim poljima. Ova promena korelira sa ispadom u vidnom polju i fokalnim istanjenjem na optičkoj koherentnoh tomografijia. Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):28-30.

 

Ključne reči: kontuzija bulbusa, edem retine, fundus autofluorescencija

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2017, Vol. 43(1-2)