Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2017, Vol.43(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Pregledni rad

UDK:617.7

 

   

SISTEMSKE MANIFESTACIJE PSEUDOEKSFOLIJACIJA

 

Tatjana Šarenac Vulović1,2, Sunčica Srećković1,2, Nenad Petrović1,2,

Dušan Todorović2

 

1Klinika za oftalmologiju, KC Kragujevac

2Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

 

 

Pseudoeksfolijativni sindrom se karakteriše prekomernim stvaranjem i nakupljanjem pseudoeksfolijativnog materijala u raznim tkivima u organizmu (pluća, jetra, srce, bubreg, žučna kesa, krvni sudovi, moždanice, oko, ekstraokularni mišići). Pretpostavlja se da oko 70 miliona ljudi u svetu ima PEX. Od toga 0,25% ima povišen intraokularni pritisak, od čega trećina ima razvijenu formu glaukoma. Veliki boj studija je pokazao da postoji izvesna povezanost pseudoeksfolijacija sa različitim sistemskim oboljenjima. Među oboljenjima koje se dovode u neposrednu povezanost sa PEX, najveći broj je vaskularnih, i to: kardiovaskualrnih i cerebrovaskularnih. Pregeld bolesnika sa PEX predstavlja izazov za svakog oftalmologa, uključujući i timski pristup (inetrnista, vaskualrni hirurg, otorinolaringolog, neurology) otrkivanju i lečenju sistmeskim manifestacija PEX.Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):24-27.

 

Ključne reči: pseudoeksfolijacije, kardiovaskularne bolesti, cerebrovaskularne bolesti, senzoneuralni gubitak sluha, Alchajmerova bolest

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2017, Vol. 43(1-2)