Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2017, Vol.43(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

 Iz istorije časopisa

ACTA OPHTHALMOLOGICA IUGOSLAVICA

Vol. 21, br. 1-4,1983.

UDK 617.7-007.681

Znanstveni rad

 

MEDIKAMENTOZNO ISPROVOCIRAN AKUTNI NAPAD GLAUKOMA

 

M. Jovanović, N. Jaković i S. Đaković

 

Klinika za očne bolesti »Prof. dr Đorđe Nešić, Medicinskog fakulteta, Beograd

(Predsednik Poslovodnog odbora: prof. dr Dobrosav Cvetković) Primljeno za objavljivanje 25. 3. 1984.

 

U radu je pomenuto da mnogi lekovl u širokoj upotrebi mogu dovesti do akutnog napada glaukoma kod »riziko pacijenata«.

Posebno je obrađena grupa lekova koja se upotrebljava kod raznih psihičkih stanja i oboljenja. Za svaki takav lek navedeno je njegovo fabričko ime i njegov sastav, odakle se vidi dejstvujuća supstanca, koja može dovesti do akutnog napada glaukoma.

U prikazu je dat slučaj pacijentkinje, kod koje je došlo do provoclranja akutnog napada glaukoma, uzimanjem tricikličnog antide presiva Noverila. Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):44-46.

 

Ključne reči: akutni glaukom, medikamentozna provokacija

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2017, Vol. 43(1-2)