Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2017, Vol.43(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Pregledni rad

UDK: 617.7-089.24

 

   

IMPLANTACIJA INTRAOKULARNOG SOČIVA STARA DVA VEKA:

PRIČA KOJU OTKRIVAJU DVA AUTOPORTRETA

 

Ljubiša Nikolić1,2, Vesna Jovanović2,3

 

1Klinika za očne bolesti „Okulus“, Beograd, Srbija

2Laser Fokus, Centar za okularnu mikrohirurgiju

3Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

 

 

Naše zanimanje za naizgled trivijalno, ali zamršeno pitanje prirode i funkcije    naočara naslikanih na autoportretu afaknog umetnika Antona Grafa, u praskozorje stvaranja Evrope tokom Napoleonovih ratova i Prvog srpskog ustanka, otkrilo je neobačan način tadašnjeg prenošenja naprednih ideja i tehnologija. Učesnici su trojica Mlečana: okulista Tadini je nosilac ideje i vlasnik tehnologije o kojima je pustolov Kazanova saznao na jednom evropskom univerzitetu i u zatvoru, pa zamisao preneo Kazaamati, dvorskom okulisti u Dresdenu, koji je, premda neuspešno, izveo prvu implantaciju intraokularnog sočiva oko 1796. godine. Kazaamatina slava, naše zapažanje da mu je privatni stacionar za lečenje očnih bolesnika bio u najbližem susedstvu sa kućom Antona Grafa na Staroj tržnici u Drezdenu, kao i činjenice da su i hirurg i umetnik služili na saskom dvoru Avgusta Drugog naveli su nas na zaključak da je 1803. godine, Grafa od katarakte operisao niko drugi do Kazaamata. Naočare koje umetnik slika na svome licu posle toga nisu afakne, jer ne proizvode ni uveličanje ni izobličenje, što smo utvrdili premeravanjem prečnika rožnjače na svim računarskim prikazima Grafovih autoportreta sa i bez naočara, svedenim na istu veličinu. Tome što naočara nema na poslednjoj od ovih slika možda je pogodovalo slabo prilagođavanje na stakla. bez korekcije astigmatizma, otkrivene tek 1821. U literaturi su navođeni i drugi uzroci: slikarev estetski izbor i korišćenje lupe zbog slabljenja vida.Do smanjenja oštrine vida mnogo godina posle operacije moglo je doći zbog pojave degeneracije makule, nelečenog zamućenja zadnje kapsule, hroničnog edema rožnjače usled dekompenzacije endotela ili pakera u makuli. Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):31-35.

 

Ključne reči: intraokularnosočivo, hirurgijakatarakte, afakija, istorijaumetnosti, Anton Graf, Kazaamata, Kazanova, istorija medicine

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2017, Vol. 43(1-2)