Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2017, Vol.43(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Originalan rad

ULTRAZVUČNI NALAZ KOD NEZAPALJENSKOG EDEMA PAPILE VIDNOG ŽIVCA

Mladen Bila, Nadi Rustemi, Ivan Stefanović

Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):5-10

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Originalan rad

VITREKTOMIJA KOD ABLACIJE RETINE SA PROLIFERATIVNOM VITREORETINOPATIJOM.
PROBLEM REPROLIFERACIJE
Ivan Stefanović, Igor Kovačević, Mladen Bila, Aleksandar Gaković, Goran Damjanović, Nadi Rustemi
Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):9-13.

sažetak     rad u celosti PDF

 

Originalan rad

KLINIČKI ASPEKTI DIJABETIČKE MAKULOPATIJE KOD BOLESNIKA SA NEFROPATIJOM

Milka Mavija, Zoran Mavija, Bojana Markić, Saša Smoljanović Skočić, Vesna Jakšić, Miljana Tepić

Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):15-18.

sažetak     rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

TRETMAN SUDSKOMEDICINSKOG VEŠTAČENJA U SUDU

Miloš Jovanović, Aleksandar Medarević

Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):19-23.

sažetak     rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

SISTEMSKE MANIFESTACIJE PSEUDOEKSFOLIJACIJA

Tatjana Šarenac Vulović, Sunčica Srećković, Nenad Petrović, Dušan Todorović

Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):24-27

sažetak     rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

TRAUMATSKA PIGMENTNA EPITELIOPATIJA - NOVO IME ZA POZNATI PROBLEM

Vesna Jakšić, Milka Mavija, Miroslav Stamenković, Zoran Žikić, Dijana Risimić, Aleksandra Radosavljević,

 Olivera Đokić, Goran Damjanović, Ivan Senćanić

Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):28-30.

sažetak     rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

IMPLANTACIJA INTRAOKULARNOG SOČIVA STARA DVA VEKA:

PRIČA KOJU OTKRIVAJU DVA AUTOPORTRETA

Ljubiša Nikolić, Vesna Jovanović

Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):31-35.

sažetak     rad u celosti PDF

 

 

Iz istorije časopisa

FLUORESCEINANGIOGRAFSKI NALAZ DVOSTRUKE VASKULARNE MREŽE KOD

MALIGNOG MELANOMA SUDOVNJAČE

 M. MITROVIĆ i J. MITROVIĆ

Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):36-39.

sažetak     rad u celosti PDF

 

Iz istorije časopisa

KERATOPLASTIKA NA AKUTNO ZAPALJENOM OKU

А. Parunović

Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):40-43.

sažetak     rad u celosti PDF

 

Iz istorije časopisa

MEDIKAMENTOZNO ISPROVOCIRAN AKUTNI NAPAD GLAUKOMA

M. Jovanović, N. Jaković i S. Đaković

Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):44-46.

sažetak     rad u celosti PDF

 

Iz istorije časopisa

IZ ISTORIJATA OFTALMOLOŠKE SLUŽBE U BEOGRADU

Milan Blagojević, Slobodan Dergenc, Dobrosav Cvetković i Vera Damjanović

Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):47-52.

sažetak     rad u celosti PDF

 

 
UOS  

 

 

 

 

 

 

2017, Vol. 43(1-2)