Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2016, Vol.41(2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Pregledni rad

UDK:340.66

  

 

TRETMAN SUDSKOMEDICINSKOG VEŠTAČENJA U SUDU

 

Miloš Jovanović╣ ▓, Aleksandar Medarević│

 

╣Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

▓Klinika za Očne bolesti, Klinički centar Srbije

│ Institut za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut''

 

U radu se analizira značaj sudskomedicinskog veštačenja kao jedne od dokaznih radnji u sudskom postupku. Ističe se da sudskomedicinsko veštačenje može sačiniti veštak pojedinac ili tim veštaka. Predlaže se da postoji hijerarhija sudskomedicinskih veštačenja u odnosu na to ko ih je sačinio: lekar opšte medicine, specijalista različitih grana medicine, magistar nauka specijalista, doktor nauka speciujalista, docent specijalista, profesor specijalista, tim veštaka (stručna ustanova, državni organ), a na vrhu ove piramide je sudskomedicinski odbor.

Na sudu sudskomedicinsko veštačenje treba jasno razlikovati u odnosu na bilo koji pojedinačni medicinski nalaz. Podrazumeva se da je veštak (veštaci) proučio sve te pojedinačne medicinske nalaze i njihovom analizom i logičkim povezivanjem izneo svoje mišljenje, što predstavlja i najvažniji deo veštačenja.

Pravni zastupnici će se starati o ispravnosti proceduralnog procesa u smislu da li su pri veštačenju uzeti u obzir svi postojeći medicinski nalazi vezani za taj slučaj, da li se veštak držao predmeta veštačenja i da li u veštačenju postoje odgovori na sva pitanja koja je sud naveo u rešenju za veštačenje. Pitanja koja nisu vezana za predmet veštačenja i nisu vezana za razjašnjenje slučaja sud će odbaciti kao suvišna. Acta Ophthalmologica 2016;42(2):20-24.

 

Ključne reči: sudskomedicinsko veštačenje, hijerarhija sudskomedicinskih veštačenja, sud, pravni zastupnici, veštaci.

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2016, Vol. 42(2)