Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2016, Vol.42(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Originalan rad

DEFEKTI U VIDNOM POLJU I DRUZE OPTIČKOG DISKA

Marija Trenkić Božinović, Vesna Kostovska, Marija Radenković, Aleksandar Veselinović, M. Živković,

Marija Cvetanović

Acta Ophthalmologica 2016 42(1):5-10

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

KONGENITALNI KRANIJALNI DISINERVACIONI POREMEĆAJI
Željka Marković, Zorana Pavlović, Branislav Stanković

Acta Ophthalmologica 2016; 42 (1):11-18

sažetak     rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

DOZE, RIZICI I POSLEDICE ULTRALJUBUČASTOG ZRAČENJA

Rade R. Babić, Gordana Stanković-Babić, Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović,

Nevena Babić, Nikola Jevtić

Acta Ophthalmologica 2016; 42 (1): 19-27

sažetak     rad u celosti PDF

 

Bibliografija instituta

INSTITUT ZA OFTALMOLOGIJU/KLINIKA ZA OČNE BOLESTI “PROF. DR

IVAN STANKOVIĆ”, GRADSKA BOLNICA/KBC “ZVEZDARA“, BEOGRAD

1966-2016

Acta Ophthalmologica 2016; 42 (1): 28-56

sažetak     rad u celosti PDF

 

Iz istorije časopisa

HARADA-INA BOLEST

Z. Kecmanović i M. Dučić-Petrović

Acta Ophthalmologica 2016; 42 (1): 57-62

sažetak     rad u celosti PDF

 

Iz istorije časopisa

TEŠKI OBLICI PROLETNJEG KATARA

S. Biga i D. Cvetković

Acta Ophthalmologica 2016; 42 (1): 63-66

sažetak     rad u celosti PDF

 

 

Iz istorije časopisa

KONTUZIONI SINDROM MREŽNJAČE PRI POVREDI ORGANA VIDA

Iv. Stanković, S. Dergenc i D. Cvetković

Acta Ophthalmologica 2016; 42 (1): 67-72

sažetak     rad u celosti PDF

 

 

 
UOS  

 

 

 

2016, Vol. 42(1)