Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Originalan rad

 

UDK: 617.7-089:007.281

  

 

VITREKTOMIJA KOD ABLACIJE RETINE SA PROLIFERATIVNOM
      VITREORETINOPATIJOM. PROBLEM REPROLIFERACIJE

 

Ivan Stefanović*, Igor Kovačević*, Mladen Bila*, Aleksandar Gaković*,
     Goran Damjanović* Nadi Rustemi**

 

 

*Institut za Očne bolesti, Klinički Centar Srbije,Beograd, Pasterova 2

**Opšta bolnica, Tetovo, Makedonija

 

Сilj: Prikaz učestalosti problema reproliferacije kod bolesnika sa ablacijom retine praćene proliferativnom vitreoretinopatijom (PVR) koji su lečeni hirurškim tretmanom, pars plana vitrektomijom (PPV).

Bolesnici i metod: Retrospektivnom analizom podataka iz istorija bolesti u studiju je uključeno 39 bolesnika sa dijagnozom ablacija retine praćene PVR-om, koji su lečeni hirurškim tretmanom, PPV. Rezultati su dobijeni deskriptivnim statističkim modelom.

Rezultati: Od ukupno 39 bolesnika koji su lečeni PPV-om, kod 14 bolesnika (35,90%) je u postoperativnom toku došlo do reproliferacije i nužnih daljih reoperacija.

Diskusija: Prema svetskoj literaturi problem reproliferacije nakon primarne vitrektomije kreće se u vrednostima 29,4% (na 136 bolesnika) (4), 30,7% (gradus B), (5), 55,4% (gradus C i D), (6). Rezultat ove studije se kreće u okviru istog procentualnog intervala.

Zaključak: Reproliferacija nakon primarne PPV u velikom procentu ostaje i dalje hirurški problem. Acta Ophthalmologica 2015;40(2):5-8.

 

 Ključne reči: ablacija retine, proliferativna vitreoretinopatija, pars plana vitrektomija

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(2)