Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Prikaz bolesnika

UDK:617.7.618:616-006:617.7-089

  

 

VITREKTOMIJA KAO METODA IZBORA U HIRURGIJI KATARAKTE

KOD MALIGNOG GLAUKOMA

 

Ivan Stefanović, Aleksandar Gaković, Katarina Čubrilo, Nadi Rustemi

 

 

Maligni glaukom je jedno od najdelikatnijih, najtežih oboljena u oftalmologiji (1). Ovo je stanje posle operacije, postoperativni glaukom, koje se može rešiti samo pars plana vitrektomijom (2,3). Prikazujemo slučaj malignog glaukoma posle operacije glaukoma, sa kataraktom, koju smo rešili operacijom, phako+vitrektomija via pars plana+iol.

U našoj praksi nismo imali veliki broj ovakvih slučajeva, svega 3-4, ali se pokazalo da samo kompletna vitrektomija, može biti delotvorna. Acta Ophthalmologica 2015;40(2):31-32.

 

 Ključne reči: vitrektomija, maligni glaukom, pars plan vitrektomija

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(2)