Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Originalan rad

 

UDK: 617.7-089:007.281

  

 

UTICAJ METABOLIČKOG SINDROMA I INDEKSA TJELESNE MASE NA
      TIP DIJABETIČKE RETINOPATIJE I MAKULOPATIJE

 

Milka Mavija, Zoran Mavija

 

 

Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, UKCRS Banjaluka

 

Problem dijabetičke retinopatije i makulopatije kod bolesnika sa metaboličkim sindromom još uvijek nije dovoljno poznat. Dijabetička retinopatija je vodeći uzrok sljepila kod radno aktivne populacije. Zbog toga je važno obratiti pažnju na brojne faktore rizika koji do nje dovode, kako bi se spriječio nastanak ozbiljnijih formi dijabetičke retinopatije i makulopatije. Ispitivanje je obuhvatilo 100 bolesnika sa dijabetičkom retinopatijom i makulopatijom, kod kojih je uz kompletan oftalmološki pregled urađena i analiza postojanja faktora rizika, sa posebnim težištem na postojanje metaboličkog sindroma. Utvrđeno je da je kod naših ispitanika koji imaju kriterijume za metabolički sindrom evidentno postojanje težih formi dijabetičke retinopatije i makulopatije koja ugrožava vid. Najvažniji kriterijum u metaboličkom sindromu za nastanak ozbiljnih formi dijabetičke retinopatije i makulopatije je postojanje abdominalne gojaznosti. Acta Ophthalmologica 2015;40(2):9-14

 

 Ključne reči: dijabetička retinopatija, makulopatija, metabolički sindrom, body mass index

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(2)