Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Iz istorije časopisa

UDK:617.7

  

 

PRILOG ISTORIJI OFTALMOLOGIJE U SRBIJI

 

Dobrosav Cvetković i I. Jeremić

 

 

Klinika za očne bolesti »Prof. dr Đorđe Nešić«, Medicinski fakultet, Beograd

(Predsednik Poslovodnog odbora: prof, dr sci. Dobrosav Cvetković)

 

Podaci o srednjevekovnoj oftalmologiji na tlu Srbije su oskudni. Dat je pregled razvoja oftalmologije tokom XIX veka i posebno njen razvoj od 1900. godine, kada prof. dr Đorđe Nešić formira Očno odeljenje i prvu Očnu kliniku u Beogradu, 1921. godine. Posle drugog svetskog rata, oftalmologija je doživela snažan razvoj i danas 300 oftalmologa radi u 25 odeljenja i klinika. Acta Ophthalmologica 2015;40(2): 33-37.

 

 Ključne reči: istorija oftalmologije, Srbija

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(2)