Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Prikaz bolesnika

UDK:617.735:616-006

  

 

JEDAN SASVIM POSEBAN HEMANGIOM RETINE -

VON HIPPEL LINDAU SINDROM

 

Vesna Jakšić1,2, Miroslav Stamenković2,3, Zoran Žikić2, Ivan Senćanić2, V. Lukić2

 

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd;

2Očna klinikaKBC “Zvezdara”, Beograd, Srbija;

3FASPER Univerzitet u Beogradu, Beograd

 

Cilj ovog rada je da prikaže slučaj bolesnice sa von Hippel–Lindau (VHL) sindromom i, na taj način, demonstrira kompletna evaluacija svih bolesnika sa ovom bolešću. Žena stara 45 godina zna da boluje od VHL koji je otkriven u njenoj 26. godini života i dolazi na kontrolni pregled. Žali se na višegodišnje diplopije. Najbolje korigovana vidna oštrina na prijemu je bila 1.0 na oba oka, imala je egzoftalmus desno, diskretnu parezu levog okulomotorijusa. Pregled fundusa pokazao je postojanje kapilarnog hemangioma u donjoj polovini retine desnog oka sa tortuoznim retinalnim krvnim sudom koji polazi od optičkog diska, kao i velikom eksudativnom i trakcionom ablacijom retine. Levo oko je bilo bez patološkog nalaza. Optička koherentna tomografija desnog oka pokazuje da trakcija doseže do foveole. Iz dokumentacije se vidi da je od ranije postojao retrobulbarni angioblastomna desnoj strani. Sadašnje ispitivanje je pokazalo sledeće: ultrazvuk abdomena je bez patološkog nalaza ali na kompjuterizovanoj tomografiji abdomena sa kontrastom se uočavaju dva hemangioma na jetri kao i cista desnog bubrega, opisani retrobulbarni angiom veći u odnosu na prethodni nalaz. Inače, bolesnica je imala nekoliko sesija laserfotokoagulacije retine desnog oka. Evaluacija i redovni monitoring bolesnika sa VHL su neophodni jer je stopa mortaliteta kod VHL, uzrokovanog tumorima bubrega i/ili centralnog nervnog sistema, veoma visoka. Acta Ophthalmologica 2015;40(2): 26-30.

 

 Ključne reči: von Hippel–Lindau, retinalni kapilarni hemangioblastom, monitoring

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(2)