Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.40(2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Originalan rad

VITREKTOMIJA KOD ABLACIJE RETINE SA PROLIFERATIVNOM

VITREORETINOPATIJOM. PROBLEM REPROLIFERACIJE

Ivan Stefanović, Igor Kovačević, Mladen Bila, Aleksandar Gaković, Goran Damjanović, Nadi Rustemi

Acta Ophthalmologica 2015; 41(1):5-8

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Originalan rad

UTICAJ METABOLIČKOG SINDROMA I INDEKSA TJELESNE MASE NA 
      TIP DIJABETIČKE RETINOPATIJE I MAKULOPATIJE
Milka Mavija, Zoran Mavija

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (2):9-14

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Originalan rad

KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PATOLOŠKIH
      STANJA I OBOLJENJA OKA I ORBITE

Rade R. Babić, Gordana Stanković-Babić, Strahinja Babić,  Aleksandra Marjanović,

Nevena Babić, Nikola Jevtić

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (2):15-19

sažetak    rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

OPERACIJA KATARAKTE, MOGUĆE KOMPLIKACIJE, ODGOVORNOST LEKARA I 
SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE
Miloš Jovanović

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (2):20- 25

sažetak     rad u celosti PDF

 

Prikaz bolesnika

JEDAN SASVIM POSEBAN HEMANGIOM RETINE - VON HIPPEL LINDAU SINDROM

 Vesna Jakšić, Miroslav Stamenković, Zoran Žikić, Ivan Senćanić, V. Lukić

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (2): 26-30

sažetak     rad u celosti PDF

 

Prikaz bolesnika

VITREKTOMIJA KAO METODA IZBORA U HIRURGIJI KATARAKTE

KOD MALIGNOG GLAUKOMA

 Ivan Stefanović, Aleksandar Gaković, Katarina Čubrilo, Nadi Rustemi

Acta Ophthalmologica 2015; 41(2):31-32

sažetak     rad u celosti PDF

 

Iz istorije časopisa

PRILOG ISTORIJI OFTALMOLOGIJE U SRBIJI

Dobrosav Cvetković i I. Jeremić

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (2): 33-37

sažetak     rad u celosti PDF

 

 
UOS  

 

 

 

2015, Vol. 41(2)