Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Prikaz slučaja

 

UDK: 617.7-003.6:-089

  

 

PENETRANTNA POVREDA OKA SA INTRABULBARNIM STRANIM

TELOM I ENDOFTALMITISOM

 

Stefanović Ivan, Kovačević Igor, Potić Jelena

 

 

Klinika za očne bolesti, KCS

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Penetrantne povrede oka sa prisustvom intrabulbarnog stranog tela predstavljaju jedno od najtežih stanja u oftalmologiji. Narušen integritet očne jabučice, naročito ukoliko je prisutan duže od 24 sata, kao i prisustvo stranog tela u oku, značajan su etiološki faktor za nastanak gnojnog zapaljenja oka, tj. endoftalmitisa. Kod ovih bolesnika neophodni su, pre svega, dobra dijagnostika i hitna operacija. U današnje vreme, operativni pristup izbora je vitrektomija pars plana pristupom. Do nedavno, jedina operacija kod ovakvih povreda bila je evisceracija, dok u današnje vreme ovi bolesnici imaju šansu kako za anatomsko očuvanje same očne jabučice, tako i za funkcionalni oporavak oka. Pre svega treba istaći veoma dobre funkcionalne rezultate kod bolesnika sa penetrantnom povredom oka i intrabulbarnim stranim telom, bez prisustva endoftalmitisa, operisanih pars plana vitrektomijom. Acta Ophthalmologica 2015;41(1):23-28.

 Ključne reči: penetrantne povrede oka, intrabulbarno strano telo, endoftalmitis

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(1)