Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Iz istorije časopisa Acta Ophthalmologica Iugoslavica 1979;18(1-2):23-30

 

  

 

OSNOVNI PATOLOŠKO-FIZIOLOŠKI FENOMENI FLUORESCEINSKE

ANGIOGRAFIJE OČNOG DNA

 

Z. PETROVIĆ

 

Metoda fluoresceinske angiografije očnog dna uvedena je pre 18 godina u oftalmologiju kao posebna dijagnostićka metoda. Za veoma kratko vreme moglo se zaključiti da ova metoda daje jedan značajan kvalitet, novu dimenziju u kliničkim ispitivanjima očnog dna. Ona je omogućila prikupljanje mnogobrojnih, potpuno novih podataka koji su postali veoma korisni za poznavanje dinamike normalnog i patološkog krvotoka sudovnjače, mrežnjače i papile vidnog živca i na taj način doprinela razjašnjenju patogeneze i same oftalmo-skopske kliničke slike mnogobrojnih procesa na očnom dnu.

Nekoliko godina kasnije (1967) ova metoda je uvedena i u našoj zemlji. Ispitivači su veoma brzo uspeli da ispitaju veliki broj slučajeva sa patološkim procesima očnog dna i da se upoznaju sa njihovim angiografskim nalazima. Pri tome se došlo do saznanja da klinički izgled pojedinih patoloških. procesa, koji su bili posmatrani, pokazuje mnogobrojne varijacije i da promene na očnom dnu, koje su inače različitog porekla, mogu pokazivati izvanrednu sličnost u nalazima dobijenim pri fluoresceinskoj angiografiji. Upravo zbog toga se, u cilju izbegavanja grešaka u analizi i interpretaciji fluoresceinskih nalaza, pred ispitivače postavila potreba dobrog poznavanja klinike da bi u svojim zaključivanjima doveli fluoresceinske nalaze u korelaciji sa ostalim oftalmološkim ispitivanjima i nalazima.

Za pravilnu analizu, interpetaciju i donošenje zaključaka na osnovu nalaza dobijenih fluoresceinskom angiografi-jom, neophodno je potrebno dobro poznavanje nekih osnovnih patološkofizioloških fenomena fluoresceinske angiografije. Ti fenomeni su: fluorescencija, cirkulacija, afinitet, ekstravazacija i permeabilitet. Acta Ophthalmologica 2015;41(1):53-57

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(1)