Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Iz istorije medicine

 

  

 

OFTALMOLOŠKI  MOTIVI  NA  FRESKAMA  PRAVOSLAVNIH 

CRKAVA  I MANASTIRA - II  DEO

 

Rade R. Babić1,2, Gordana Stanković Babić3,4, Milena Jevtić5, Aleksandra Jevtić5,

Strahinja Babić4, Aleksandra Marjanović4, Nikola Jevtić6

  

1Centar za radiologiju KC Niš

2Visoka zdravstvena škola strukovnih studija "Hipokrat" u Bujanovcu

3Klinika za očne bolesti KC Niš

4Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

5Očna kuća Jevtić u Prokuplju

6Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prvi pomen o postojanju medicine kod Srba potiče iz perioda kada je srpsko političko središte postalo stabilno, što je bilo od presudnog značaja za nesmetan razvoj kulture, zdravstva i dr., a to je XII vek. Uticaj na razvoj srpske medicine imali su vizantijska i zapadnoevropska medicina. Rastko Nemanjić (sveti Sava) bio je osnivač prvih srpskih bolnica (Hilandar 1199.; Studenica 1208.), pisac najstarijih medicinskih spisa (Karejski tipik 1199.; Hilandarski tipik 1200.; Studenički tipih 1208.) i borac protiv nadrilekarstva. Koliko je bila napredna srednjevekovna srpska medicina vidi se i u uredbama zakonika cara Dušana. U radu je prikazana freska "Sveti Nikola vraća vid sv. kralju Stefanu Dečanskom" oslikana na zidinama crkve Svetog Nikole u Nišu. Na fresci se vidi kako sveti Nikola prilazi oslepljenom Urošu III, čije su oči vezane i pokrivene belom maramom. Kralj Uroš III ima štap braon boje koji mu je služio za kretanje. Uz pomoć svoje isceljitejske moći sveti Nikola vraća vid Urošu III. Freska "Sveti Nikola vraća vid sv. kralju Stefanu Dečanskom" oslikna na zidinama crkve Svetog Nikole u Nišu je od izuzetnog značaja za istoriju same crkve, Niša, Srbije, srpske medicine, srpske oftalmologije i šire, koja objedinjava prošlost i sadašnjost i osvetljava našu budućnost. Acta Ophthalmologica 2015;41(1):48-52.

Ključne reči: oftalmologija, freska, slepilo, sveti Nikola, sveti Sava

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(1)