Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Pregledni rad

 

UDK: 617.731

  

 

NEUROPROTEKCIJA KOD GLAUKOMA-SAVREMENE KONTRAVERZE

 

Predrag Jovanović, Marija Radenković, Jasmina Djordjević-Jocić

  

Klinika za očne bolesti KC Niš

Neuroprotekcija je savremeni terapijski pristup u cilju usporavanja i prevencije smrti nervnog tkiva a radi očuvanja fiziološke funkcije i kontrole bolesti. Glaukom  predstavlja  multifaktorijalno, progresivno, neurodegenerativno oboljenje sa karakterističnim propadanjem retinalnih ganglijskih ćelija (RGC) i gubitkom njihovih aksona što se manifestuje glaukomnom optičkom neuropatijom i gubitkom neurona corpus geniculatuma laterale i vidnog cortexa. Nastanak glaukoma objašnjava ekscitotoksična teorija, akumulacija glutamata, influks kalcijuma, prisustvo slobodnih radikala mehanizmom apoptoze ili nekroze ćelija. Terapija glaukoma je usmerena na sniženje intraokularnog pritiska i očuvanje RGC što se postiže farmakološkom neuroprotekcijom i savremenim terapijskim modalitetima: primena neurotrofina, genska terapija, transplantacija stem ćelija. Intraokularni pritisak je najznačajniji faktor rizika u nastanku glaukoma na koji se terapijom može uticati. Dokazano je da  je do  potvrde pouzdanog neuroprotektora, sniženje intraokularnog  pritiska je najbolja neuroprotekcija. Acta Ophthalmologica 2015;41(1):40-47.

 Ključne reči: glaukom, neuroprotekcija, retinalne ganglijske ćelije, terapija

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(1)