Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Iz istorije časopisa Acta Ophthalmologica Iugoslavica 1979;18(1-2):37-45

 

   

FLUORESCEINSKA ANGIOGRAFIJA U HORIOIDALNIH TUMORA

 

Z. PETROVIĆ

 

Problem postavljanja precizne kliničke dijagnoze horioidalnih tumora još uvek je otvoren, odnosno još uvek nije okončan, pa je zbog toga i predmet našeg izlaganja.

Naš je cilj da ukažemo na ulogu i mogućnosti fluoresceinske angiografije očnog dna u dijagnostici horioidalnih mmora iz razloga što je smatramo za jednu od korisnih dopunskih metoda ispitivanja pored već postojećih drugih metoda kao što su: ultrazvuk, oftalmoskopija, biomikroskopija i test P-32. Sem toga, želimo da na osnovu izvršenih ispitivanja u Klinici za očne bolesti VMA i stečenih iskustava primenom metoda fluoresceinske angiografije, fluoresceinske biomikroskopije i fluoresceinske oftalmoskopije istaknemo značaj i vrednost ovih metoda u dijagnostikovanju horioidalnih tumora Uz to da putem fotomontažnih snimaka iz serijskih fluoresceinskih angiograma dokumentovano prezentiramo detalje koje treba imati u vidu pri korišćenju navedenih metoda, a koje se smatraju značajnim za pravilno dijagnostikovanje.

Kada su predmet izlaganja horioidalne lezije, tada je od interesa poznavanje fluoresceinskih angiografskih nalaza, posebno nalaza u malignih melanoma i njihovih diferencijalnodijagnostičkih karakteristika.

Najčešće lezije u području horioideje su: nevus, maligni melanom, hemangiom i metastatski tumori.

U interesu celine i jasnoće izlaganja za svaku vrstu lezije biće iznet klinički nalaz, tj. slika ispoljavanja, a zatim i najčešće fluoresceinske angiografske karakteristike. Acta Ophthalmologica 2015;41(1):58-62.

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(1)