Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2014, Vol.40(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Originalan rad

INTRAVITREALNI AVASTIN U LEČENJU CENTRALNE SEROZNE HORIORETINOPATIJE

Vesna Dimovska Jordanova

Acta Ophthalmologica 2015; 41(1):5-13

 sažetak    

 

Originalan rad

LIJEČENJE ZAMUĆENJA U STAKLASTOM TIJELU POMOĆU VITREKTOMIJE
Sergej Alpatov

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (1):14-17

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Originalan rad

EPIZODA ODBACIVANJA STROME KALEMA POSLE DUBOKE PREDNJE LAMELARNE
KERATOPLASTIKE (DALK 

Ljubiša Nikolić, Vesna Jovanović, Slađana Delević

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (1):18-21

sažetak   

 

Prikaz bolesnika

PENETRANTNA POVREDA OKA SA INTRABULBARNIM STRANIM TELOM I 
ENDOFTALMITISOM 

Stefanović Ivan, Kovačević Igor, Potić Jelena

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (1):23-28

sažetak     rad u celosti PDF

 

 

Pregledni rad

LASER – DOZE, RIZICI, POSLEDICE  

Rade R. Babić, Aleksandra Pavlović-Radojković, Aleksandar Veselinoović i sar.

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (1):29-39

sažetak     rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

NEUROPROTEKCIJA KOD GLAUKOMA-SAVREMENE KONTRAVERZE

Predrag Jovanović, Marija Radenković, Jasmina Djordjević-Jocić

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (1):40-47

sažetak     rad u celosti PDF

 

Iz istorije medicine

OFTALMOLOŠKI   MOTIVI  NA  FRESKAMA   PRAVOSLAVNIH

CRKAVA  I MANASTIRA  -  II  DEO

Rade R. Babić, Gordana Stanković Babić, Milena Jevtić i sar.

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (1):48-52

sažetak     rad u celosti PDF

 

Iz istorije časopisa

OSNOVNI PATOLOŠKOFIZIOLOŠKI FENOMENI FLUORESCEINSKE ANGIOGRAFIJE

OČNOG DNA

Z. Petrović

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (1):53-57

sažetak     rad u celosti PDF

 

Iz istorije časopisa

FLUORESCEINSKA ANGIOGRAFIJA U HORIOIDALNIH TUMORA

Z. Petrović

Acta Ophthalmologica 2015; 41 (1):58-62

sažetak     rad u celosti PDF

 

 
UOS  

 

 

 

2015, Vol. 41(1)