Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2014, Vol.40(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Prikaz bolesnika

 

UDK: 617.711-002+616.53-002

  

 

SLUČAJ RECIDIVANTNOG ROZACEA KERATITISA 

Marija Cvetanović1, Aleksandar Veselinović1, Kristina Stojanović2,

Dragan Veselinović1, 3 Gordana Zlatanović1,3 i Ivona Trajković2

 

1Klinika za očne bolesti KC Niš

2Ordinacija za očne bolesti „Zona vida – Veselinović”

3Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

 

Rozacea keratitis predstavlja čestu komplikaciju kod bolesnika koji boluju od ovog kožnog obolenja. Nepoznati su uzroci obolenja, kao i razlozi na nastanak i recidive keratitisa.

U radu je prikazana bolesnica stara 51 godinu kod koje je rozacea dijagnostikovana pre deset godina, a u međuvremenu je imala četiri recidiva keratitisa na istom oku.

U kliničkoj slici dominira pojava jakog bola, epifore i blefarospazma, uz prisustvo otoka kapaka i izražene cilijarne hiperemije. Na rožnjači prisutne promene u vidu makuloznih zamućenja i limbalne neovaskularizacije, kao i beli infiltrat u perifernom delu predhodnih promena. Oštrina vida 0,3, a intraokularni pritisak digitalno normalan. Vrednosti Schirmer testa bile su manje od 5mm.

U lokalnom statusu izražene karakteristične promene na nosu i koži obraza u vidu tačkastih, crvenih promena (rinofima). Nakon primene lokalne kortiko terapije u vidu kapi i antibiotske masti, uz oralni tretman tbl. doxycyclina, subjektivni simptomi, inflamatorne promene i infiltrat na rožnjači levog oka sanirani su u roku od 7 dana, a znaci neovaskularizacije rožnjače posle 30 dana.

Rozacea keratitis može imati ozbiljne posledice ukoliko se na vreme ne prepozna i leči. Uz odgovarajuću terapiju kortikosterioidnim i antibiotskim kapima i primenom veštačkih suza zbog simptoma suvog oka, promene se saniraju bez većih posledica. Oralna primena doxycyclina smanjuje znake inflamacije i delimično povlačenje promena na koži nosa i lica.

I pored toga što je rozacea obolenje nepoznate etiologije, kao mogići faktor za nastanak recidiva kod našeg bolesnika navodi se prisustvo suvog oka i hronična upala ivica kapaka. Bolesnica se nakon poslednjeg recidiva javila na pregled neposredno posle pojave prvih simptoma, tako da je dobila pravovremenu terapiju, zbog čega su znaci keratitisa sanirani u kratkom roku. Acta Ophthalmologica 2014;40(1):30-33..

 

Ključne reči: rozacea, keratitis, etiologija, terapija

 
O nama  
Uputstvo autorima  
UOS  
Izdanja  

 

 

2014, Vol. 40