Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2014, Vol.40(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Originalan rad

 

UDK: 617.7-001.31

  

 

POVREDE OKA NASTALE PRI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA LEČENE NA

KLINICI ZA OČNE BOLESTI U BEOGRADU, SRBIJA 2000/2009

 

Miloš Jovanović1,2

 

1Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,

2Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Srbije

 

Povrede oka pri različitim sportskim aktivnostima su relativno retke i zavise od vrste sporta. Znatno češće se pojavljuju pri upražnjavanju tih sportskih aktivnosti u rekreativne svrhe. Ove povrede su najčešće lakše prirode ali mogu biti i veoma ozbiljne kada mogu ostaviti i trajno umanjenje vida. Treba imati u vidu da se sportskim aktivnostima, bilo pri rekreaciji bilo u profesionalnom sportu bave mlade osobe.

Svi pacijenti analizirani u ovom radu su bili hospitalizovani u Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije u Beogradu zbog ozbiljnih povreda oka nastalih pri upra-žnjavanju neke sportske aktivnosti. Analizirani period je obuhvatio 10 godina, od početka 2000 do kraja 2009. godine.

Za ovaj period ukupno je bilo hospitalizovano 117 pacijenata sa povredom oka zadobijenom u toku neke sportske aktivnosti. Muškarci su bili povređeni u 114 (97,5%) slučajeva. Prosečna starost povređenih je bila 25,8 godine, i nije bilo osoba starijih od pedest godina. Kod 96,6% povređenih se radilo o zatvorenim poveadma a kod preostala 3,4% o otvorenim povredama očne jabučice. U toku rekreativnog upražnjavanja sporta povrede oka su se desile kod 76,1%, u školi kod 19,6%, a kod profesionalnih sportista 4,3% slučajeva. Povređivali su se učenici – 35,0%, studenti – 17,9%, radnici – 22,2%, službenici – 20,6%, profesionalni sportisti – 4,3% slučajeva. Posle završetka lečenja vidna oštrina je bila normalna kod 77,8%, subnormalna kod 16,2%, slabovidost kod 3,4% i amauroza kod 2,6% slučajeva. Acta Ophthalmologica 2014;40(1):15-18.

 

Ključne reči: Povrede oka, sportske aktivnosti, rekreacija, zaštita očiju

 
O nama  
Uputstvo autorima  
UOS  
Izdanja  

 

 

 

2014, Vol. 40