Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2014, Vol.40(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Pregledni rad

 

UDK: 617.7-089+617.7-007.681:617.741-004.1

  

 

IZAZOVI OPERACIJE KATARAKTE KOD GLUKOMATOZNIH PACIJENATA

 

Patsoura Elisabeth, Metaxaki Ioanna i Georgaras Spyros

 

Ophthalmos Research and Therapeutic Institute, Athens, Greece

 

Koegzistencija katarakte i glaukoma je često stanje, posebno kod starije populacije. Planiranje operacije katarakte kod glaukomatoznih pacijenata može da bude veliki izazov. Zahvaljujući razvoju novih tehnika, hirurzi imaju veći izbor metoda nego u prošlosti, uključujući nepenetrantne i neinvazivne metode. Konačna odluka o tome da li treba primeniti kombinovanu katarakta-glaukom operaciju zavisi od karakteristika pacijenta i treba da se modifikuje prema svakom pacijentu. Ovaj revijalni rad se fokusira na multipne aspekte preoperativne procene takvih pacijenata, uključujući okularnu i sistemsku patologiju, korisne savete za prevazilaženje intraoperativnih poteškoća i na postizanje najboljeg mogućeg operativnog ishoda, te na preporuke o izboru intraokularnog sočiva. Operacija katarakte sa sočivom iz grupe Premium lens može da se izvede ako su ispunjeni svi potrebni kriterijumi. Nove granice u operaciji glaukoma takođe su predmet razmatranja. Acta Ophthalmologica 2014;40(1):19-24.

 

Ključne reči: operacija katarakte, glaukom, kombinovana

 
O nama  
Uputstvo autorima  
UOS
Izdanja
 
 

 

2014, Vol. 40