Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2014, Vol.40(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Originalan rad

KORELACIJA CENTRALNE DEBLJINE ROŽNJAČE SA SISTEMSKIM I OKULARNIM FAKTORIMA

KOD OBOLELIH OD DIJABETES MELITUSA

Ivan Senćanić, Miroslav Stamenković, Siniša Babović, Vesna Jovanović i Vesna Jakšić

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):5-10

 sažetak     rad u celosti  PDF

 

Originalan rad

HIRURŠKI ASPEKT BPE SINDROMA 
Obućina Đoko, Bogdanović Miroljub, Mićanović Nevena

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):11-14

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Originalan rad

POVREDE OKA NASTALE PRI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA LEČENE NA KLINICI ZA OČNE

BOLESTI U BEOGRADU, SRBIJA 200/2009

Miloš Jovanović

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):15-18

sažetak    rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

IZAZOVI OPERACIJE KATARAKTE KOD GLUKOMATOZNIH BOLESNIKA

Patsoura Elisabeth, Metaxaki Ioanna i Georgaras Spyros

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):19-24

sažetak    

 

Pregledni rad

KRANIOSTENOZE-RENDGENOLOŠKO-OFTALMOLOŠKI ASPEKTI  

Rade R. Babić, Gordana Stanković-Babić, Milena Vujanović, Sonja Cekić, Jasmina Đorđević-Jocić i

Aleksandra Pavlović-Radojković

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):25-29

sažetak     rad u celosti PDF

 

Prikaz bolesnika

SLUČAJ RECIDIVANTNOG ROZACEA KERATITISA

Marija Cvetanović, Aleksandar Veselinović, Kristina Stojanović, Dragan Veselinović,

Gordana Zlatanović i Ivona Trajković

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):26-30

sažetak     rad u celosti PDF

 

Prikaz bolesnika

TERAPIJSKI PRISTUP KOD NEKROTIZUJUĆEG SKLEROKERATITISA

Gordana Zlatanović, Maja Živković, Marko Zlatanović, Tomislav Mladenović i Aleksandra Miljković

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):34-38

sažetak     rad u celosti PDF

 

Prikaz bolesnika

OBOSTRANA PREDNJA ISHEMIČNA NEUROPATIJA OPTIKUSA KAO POSLEDICA

PRIMENE AMIODARONA

Aleksandar Veselinović, Marija Cvetanović, Sonja Cekić, Marija Trenkić- Božinović, Milena Vujanović,

Dragan Veselinović Kristina Stojanović i Ivona Trajković

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):39-44

sažetak     rad u celosti PDF

 

 
UOS
Izdanja

 

 

 

2014, Vol. 40(1)