Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2014, Vol.40(2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Originalan rad

DIJAGNOSTIKA SUVOG OKA – PATOHISTOLOŠKE METODE PREGLEDA

Gordana Stanković-Babić, Jasmina Gligorijević, Jovan Stojanović

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (2):5-10

 sažetak     rad u celosti  PDF

 

Originalan rad

UDRUŽENOST DIJABETIČKE RETINOPATIJE I DIJABETIČKOG MAKULARNOG EDEMA
Milka Mavija, Vesna Jakšić, Zoran Mavija, Bojana Markić, Nela Rašeta i Vesna Ljubojević

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (2):11-16

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Originalan rad

UTICAJ KISEONIKA KAO FAKTORA RIZIKA ZA POJAVU PREMATURNE RETINOPATIJE

Maja Kostić

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):17-23

sažetak    rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

HIRURGIJA KATARAKTE „KAPSULA U SOČIVU“ ERADIKACIJA OPACIFIKACIJE ZADNJE

KAPSULE I POBOLJŠANJE HIRURŠKE TEHNIKE

Marie-JosÚ Tassignon, Sorcha NÝ Dhubhghaill, Danny G.P. Mathysen

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):24-28

sažetak    

 

Pregledni rad

ŠTA JE NOVO U LEČENJU SENILNE MAKULARNE DEGENERACIJE  

Milka Mavija

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):29-40

sažetak     rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

POVREDE OKA U SPORTU  

Miloš Jovanović

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):41-45

sažetak     rad u celosti PDF

 

Prikaz bolesnika

ISTOVREMENA OPERACIJA KATARAKTE I GLAUKOMA

Dragan Veselinović, Aleksandar Veselinović, Marija Cvetanović, Jasmina Jocić-Đorđević,

Marija Trenkić-Božinović

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):46-50

sažetak     rad u celosti PDF

 
UOS
Izdanja

 

 

 

2014, Vol. 40(2)