Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2013, Vol.39(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Pregledni rad

 

UDK:617.7-001-681:089

 

ZNAČAJ ISPITIVANJA UNUTRAŠNJE MORFOLOGIJE JASTUČETA

 

Vesna Dimovska Jordanova1,2

 

1Univerzitetska klinika za očne bolesti

2Medicinski fakultet, Skopje

 

I pored toga što se tokom zadnjih decenija povećala primena ne-penetrantnih hirurskih tehnika u lečenju glaukoma, metoda trabekulektomije još uvek ima izuzetan značaj i zauzima vodeće mesto u odnosu na dugoročni efekat u regulaciji intraokularnog pritiska, sa jedne strane, kao i broj i ozbiljnost potencijalnih postoperativnih komplikacija, sa druge strane.

Povoljni efekat trabekulektomije je u najvećoj meri povezan sa intraoperativnim formiranjem tzv. filtracionog jastučeta (filtration bleb), čije normalno funkcionisanje direktno utiče na isticanje očne vodice  i smanjenje povećanog intraokularnog pritiska. 

Međutim, tokom postoperativnog perioda može doći do ožiljavanja (“skarifikacije”) filtracionog jastučeta, što uzrokuje zatvaranje fistule i neuspeh operativnog zahvata.

Imajući ovo u vidu, poznavanje kompletne morfologije filtracionog jastučeta, kao i faktore koji su povezani sa potencijalnim ožiljavanjem ima izuzetan značaj u postoperativnom periodu nakon trabekulektomije. Precizna i tačna evaluacija osobina i karakteristika bleba je značajna zbog mogućnosti uticanja na proces zarastanja rane i prevenciju razvoja komplikacija, kao sto su povećana propustljivost jastučeta, razvoj ekstremne hipotonije, ili razvoj blebitis-a, kao jedne od najtežih komplikacija vezanih za filtraciono jastuče.

Razvoj i napredak tzv. imaging tehnologija, pri čemu je u hirurgiji glaukoma posebno značajna Optička Koherentna Tomografija prednjeg segmenta - AS-OCT, pruža mogućnost ispitivanja parametara jastučeta koji su nedostupni kliničkom, odnosno biomikroskopskom evaluacijom. Pored toga, metoda je nekontaktna, neinvazivna, sa mogućnošću čestog ponavljanja, i što je posebno važno, bezbedna za izvođenje tokom ranog postoperativnog perioda. Rano ispitivanje morfologije jastučeta omogućava prepoznavanje i preuzimanje adekvatnog tretmana u uslovima gde postoji povećani rizik za propadanje bleba, zatvaranje fistule i neuspeh operativnog zahvata. Acta Ophthalmologica 2013;39(1-2):32-37.

 

Ključne reči: glaukom, trabekulektomija, filtraciono jastuče, intraokularni pritisak, morfologija jastučeta, optička koherentna tomografija prednjeg segmenta oka

 
O nama  
Uputstvo autorima  
UOS  
Izdanja  

 

2013, Vol. 39