Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2013, Vol.39(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Originalan rad

 

UDK:617.7-001.5

 

POVREDA OKA IZ VATRENOG ORUŽJA RENDGENOLOŠKI

PRIKAZ DVA BOLESNIKA

 

Rade R Babić1, Gordana Stanković- Babić2

 

1Radiološki centar

2Klinika za očne bolesti KC Niš

 

Povrede oka iz vatrenog oružja u mirnodopskim uslovima su retke, slučajne i nenamerne. Uglavnom su to povrede dijabolom iz vazdušne puške, retko municijom iz vatrenog oružja npr. iz pištolja, lovačke puške i sl. U ratu su daleko češće povrede oka iz vatrenog oružja.

Radom se prikazuje rendgenološka slika povrede oka kod dva bolesnika nastale slučajno, u lovu, dramlijama iz lovačke puške.

Kod prvog bolesnika akcident je doveo do trajnog gubitka vida. Rendgenološki se desno na dnu orbite vizuelizuje okrugla, homogena, oštro delineirana senka, dijametra oko 5mm, inteziteta metala, koja leži u otvoru optičkog kanala i dovodi do prekida očne peteljke.

Kod drugog bolesnika zades je doveo do povrede mekog tkiva poglavine, lica i peribulbarnog tkiva desno. Rendgenološkim pregledom vizuelizuju se desno, u mekom tkivu poglavine frontalne regije, lica i  periorbitalno desno multiple, okrugle, senke inteziteta metala - dramlije. Očna jabučica nije povređena.

U dijagnostikovanju trauma oka radiološke metode pregleda su suverene, dominantne i bez premca. Obuhvataju frontalni i profilni redngenogram orbite i CT orbita. Važno je poznavati i razlikovati informacije koje daju rendgenogrami i CT skenovi orbita, uskladiti rendgenološki i oftalmološki nalaz, što predstavlja aksiom sveukupne, rendgenološke i oftalmološke dijagnostike. Acta Ophthalmologica 2013;39(1-2):27-31.

 

Ključne reči: povrede oka, radiološke metode pregleda

 
O nama  
Uputstvo autorima  
UOS  
Izdanja  
 
 

 

2013, Vol. 39