Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2013, Vol.39(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Originalan rad

EPIDEMIOLOGIJA MEHANIČKIH POVREDA OKA KOJE SU DOVODILE DO AMAUROZE U

SRBIJI

Jovanović M, Vuković D, Glišić S

Acta Ophthalmologica 2013; 39 (1-2):5-10

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Originalan rad

POL BOLESNIKA SA MELANOMOM UVEE

Latković Z

Acta Ophthalmologica 2013; 39 (1-2):11-21

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Prikaz slučaja

REKONSTRUKCIJA TOTALNOG DEFEKTA GORNJEG KAPKA

Žikić Z, Vojčić M, Miskin J, Pajić B

Acta Ophthalmologica 2013; 39 (1-2):22-26

sažetak    rad u celosti PDF

 

Prikaz slučaja

POVREDA OKA IZ VATRENOG ORUŽJA RENDGENOLOŠKI PRIKAZ DVA BOLESNIKA

Rade R Babić, Gordana Stanković- Babić

Acta Ophthalmologica 2013; 39 (1-2):27-31

sažetak     rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

ZNACAJ ISPITIVANJA UNUTRASNJE MORFOLOGIJE JASTUCETA NAKON

 TRABEKULEKTOMIJE

Vesna Dimovska Jordanova

Acta Ophthalmologica 2013; 39 (1-2):38-45

sažetak     rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

TERAPIJA POSTOPERATIVNIH ENDOFTALMITISA

Sunčica Srećković

Acta Ophthalmologica 2013; 39 (1-2):38-45

sažetak     rad u celosti PDF

 
UOS  
Izdanja  

2013, Vol. 39