Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2012, Vol.39(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Originalan rad

PRISUSTVO REUMATOIDNOG FAKTORA KOD BOLESNIKA SA SKLERITISOM

Đorđević - Jocić J, Danković G, Veselinović A, Živković M, Cvetanović M i Zlatanović M

Acta Ophthalmologica 2012; 38 (1-2):5-11

 sažetak     rad u celosti  PDF

 

Originalan rad

VIDNA OŠTRINA KOD ANIZOMETROPIJA

Regoda V, Vujić S, Vojčić D

Acta Ophthalmologica 2012; 38 (1-2):12-15

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Originalan rad

GODINE STAROSTI BOLESNIKA SA MELANOMOM UVEE

Latković Z

Acta Ophthalmologica 2012; 38 (1-2):16-27

sažetak    rad u celosti PDF

 

Prikaz slučaja

PERIORBITALNO STRANO TELO DIJAGNOSTIKOVANO AGFA CR-30 DIGITALNIM

PROCESOROM

Babić RR, Stanković- Babić G, Mršić J

Acta Ophthalmologica 2012; 38 (1-2):28-31

sažetak     rad u celosti PDF

 

Prikaz slučaja

PRIKAZ SLUČAJA MEMBRANE PUPILARIS PERSISTENS KOD ODRASLIH

Mladenović T, Janković A, Mladenović M

Acta Ophthalmologica 2012; 38 (1-2):32-34

sažetak     rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

ALERGIJSKI KERATOKONJUNKTIVITIS- KLINIČKI, DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI ENTITETI

Janićijević-Petrović M

Acta Ophthalmologica 2012; 38 (1-2):35-40

sažetak     rad u celosti PDF

 
UOS  
Izdanja  

 

 

 

2012, Vol. 38