Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2011, Vol.37(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Originalan rad

NEŽELJENA DEJSTVA TERAPIJE AMIODARONOM NA OKU

Stanković Babić G, Cekić S, Koračević G

Acta Ophthalmologica 2011; 37 (1-2):5-11

 sažetak     rad u celosti  PDF

 

Originalan rad

DIJAGNOZA I TRETMAN BAKTERIJSKOG KONJUKTIVITISA KOD OD ROĐENJA DO 
KRAJA ŠKOLSKOG DOBA
Vujanović M, Cekić S, Stanković- Babić G,  Cvetanović M

Acta Ophthalmologica 2011; 37 (1-2):12-17

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Originalan rad

SENILNA DEGENERACIJA MAKULE – VODEĆI UZROK SLEPILA KOD STARIJIH OSOBA

 Bivolarević I,  Stanković - Babić G, Cekić S

Acta Ophthalmologica 2011; 37 (1-2):19-25

sažetak    rad u celosti PDF

 

Pregledni rad

POVREDE OKA KOJE SU MOGLE BITI IZBEGNUTE

Miloš Jovanović

Acta Ophthalmologica 2011; 37 (1-2):26-30

sažetak     rad u celosti PDF

 

Prikaz slučaja

DIJABETIČKA PAPILOPATIJA-PRIKAZ DVA SLUČAJA

Cekić S,  Višnjić Z,  Veselinović D,  Jovanović P,  Stanković Babić G, Vujanović M

Acta Ophthalmologica 2011; 37 (1-2):31-35

sažetak     rad u celosti PDF

 

 
UOS  
Izdanja  

 

 

2011, Vol. 37