Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2009, Vol.35(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Klinički prikaz

REFRAKCIONE ANOMALIJE U BLIZANACA

Stanković Babić G i sar.

Acta Ophthalmologica 2009; 35(1.2):5-11

 sažetak     rad u celosti  PDF

 

Klinički prikaz

AMBULANTNO LEČENJE POVREDE OKA
Radosavljević A, i sar.

Acta Ophthalmologica 2009; 35 (1-2):12-16

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Iz prakse za praksu

PREVENCIJA OŠTEĆENJA ENDOTELA ROŽNJAČE U TOKU EKSTRAKCIJE

FAKOEMULZIFIKACIJOM

Ranđelović G

Acta Ophthalmologica 2009; 35 (1-2):17-21

sažetak    rad u celosti PDF

 

Prikaz slučaja

EKSTRAOKULARNI PRODOR I ORBITALNI RECIDIV MALIGNOG MEDULOEPITELIOMA

Latković Z, Bobić-Rapovanović A, Bekić Z, Brjaktarević Ž, Nikitović M, Rašić D

Acta Ophthalmologica 2009; 35 (1-2):22-27

sažetak     rad u celosti PDF

 

UOS
Izdanja

2009, Vol. 35