Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2007, Vol.33(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Klinički prikaz

Refrakcija i aksijalna dužina očne jabučice kod djece starosti 1-3 godine

N. Mišolic, I. Stefanović, V. Jarić-Djordjević, B. Jovović-Pepic

Acta Ophthalmologica 2007; 33 (1-2):1-3

 sažetak      

 

Originalan rad

PROMENA VREDNOSTI OČNOG PRITISKA POSLE OPERACIJE KATARAKTE
Z. Stanković, D. Kontić

Acta Ophthalmologica 2007; 33 (1-2):4-8

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Originalan rad

Uticaj lokalne primene pilokarpina na postoperativni očni pritisak kod

operacije senilne katarakte fakoemulzifikacijom

Z. Stanković, D. Kontić

Acta Ophthalmologica 2007; 33 (1-2):9-11

sažetak    rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

Radiološke metode pregleda u dijagnostici patoloških stanja i

oboljenja oka

R.R.Babić, G.Stanković-Babić

Acta Ophthalmologica 2007; 33 (1-2):12-16

sažetak     rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

Rendgenološko-oftalmološka slika bolesnog oka

R.R.Babić, G.Stanković-Babić

Acta Ophthalmologica 2007; 33 (1-2):17-22

sažetak     rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

Insuficijencija konvergencije kao mogući uzrok glavobolje kod dece i

adolescenata

A. Pešić, D. Mrvoš-Čobeljić, S. Todorović, S. Popović, D. Momčilović

Acta Ophthalmologica 2007; 33 (1-2):23-25

sažetak     rad u celosti PDF

 

Kliničkii prikaz

SELEKCIJA BOLESNIKA ZA OPERACIJU KATARAKTE U LOKALNOJ ANESTEZIJI

G. Vlajković, R.Sinđelić, I. Marjanović

Acta Ophthalmologica 2007; 33 (1-2):26-29

sažetak     rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

MALIGNI MELANOM UVEE U AFAKNIM I PSEUDOFAKNIM OČIMA-PRIKAZ SLUČAJEVA

VIĐENIH U PERIODU OD 22 GODINE

B. Dačić Krnjaja, D. Rašić, Z. Latković

Acta Ophthalmologica 2007; 33  (1-2):30-32

sažetak     rad u celosti PDF

 

Prikaz slučaja

GLAUKOMNO-CIKLIČNE KRIZE (SYNDROMA POSNER-SCHLOSSMAN)

M. Jovanović

Acta Ophthalmologica 2007; 33  (1-2):39-41

sažetak     rad u celosti PDF

 

Prikaz slučaja

AKUTNA MULTIFOKALNA PLAKOIDNA PIGMENTNA EPITELOPATIJA-PRIKAZ SLUČAJA

S. Cekić, Z. Višnjić, G. Stanković-Babić

Acta Ophthalmologica 2007; 33 (1-2):42-45

sažetak     rad u celosti PDF

 

Prikaz slučaja

PERFORATIVNI DEKUBITIS ROŽNJAČE NA MESTU DUGO PRISUTNOG METALNOG

STRANOG TELA

Z. Latković

Acta Ophthalmologica 2007; 33 (1-2):46-47

sažetak     rad u celosti PDF

 
UOS  
Izdanja  

2007, Vol. 33