Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2006, Vol.32(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Klinicki prikaz

Botulin toksin A u lečenju paralitičkog strabizma

Stanković B ,  Vlajković G, Popović S, Milić N , Tasić M

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):5-9

 sažetak    

 

Klinicki prikaz

ZnaČaj pregleda ultrazvukom u B slici (B scan) u preoperativnoj pripremi

bolesnika sa senilnom kataraktom

Dačić B, Stefanović I,  Đurić S,  Dimitrijević V, Beko M, Milović M

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):10-13

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Klinicki prikaz

Oboljenja vidnog Živca prouzrokovana dijabetesom

Veselinović D, Jovanović M,

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):14-17

 sažetak    

 

Klinicki prikaz

Promene u relativnoj uČestalosti malignih tumora na oČnim kapcima i

promene u starosnoj strukturi bolesnika

 Latković Z

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):20-26

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Klinicki prikaz

UČestalost primarnih malignih tumora konjunktive

Bobić-Radovanović A

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):27-28

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Klinicki prikaz

Maligni tumori koŽe - analiza bolesnika leČenih na Klinici za koŽne i polne

bolesti VMA u desetogodiŠnjem periodu (1994.- 2003.)

 Perić-Hajzler Z

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):29-31

sažetak     rad u celosti PDF

 

Originalni rad

Monitoring solarnog ultraljubiČastog zraČenja i debljine ozonskog

omotaČa u Srbiji

 Mijatović Z,  Grujić S

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):32-35

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Revijalni rad

Vrste keratoplastike i indikacije za njihovu primenu

Stanojlović S

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):42-47

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Revijalni rad

Selekcija donorskog materijala i organizacija oČne banke - medicinski i

ekonomski aspekti sa osvrtom na sadaŠnju situaciju i planove za Srbiju

 Stojković M

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):48-55

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Revijalni rad

Endotelna keratoplastika (DSEK, Descemet stripping endothelial

keratoplasty)

Nikolić Lj,  Jovanović V

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):56-59

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Revijalni rad

Tehnika izvodjenja perforativne (penetrantne) keratoplastike

Horvatić -Obradović M

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):60-69

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Revijalni rad

Specijalne indikacije za izvodjenje transplantacije roŽnjaČe

Golubović S, Beleslin S

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):70-75

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Revijalni rad

KliniČki tok i leČenje odbacivanja kalema posle keratoplastike

Stanojlović S, Schlickeiser S, Pleyer U

Acta Ophthalmologica 2006; 32 (1-2):76-85

 sažetak    

UOS
Izdanja

2006, Vol. 32