Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2005, Vol.31(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Revijalni rad

LeČenje trahoma pre antibiotske ere

Rašić DM

Acta Ophthalmologica 2005; 31 (1):57-71

 sažetak     rad u celosti  PDF

 

Revijalni rad

Trahom – najČeŠĆi uzrok kornealnog slepila u svetu danas 
Horvatić-Obradović M

Acta Ophthalmologica 2005; 31 (1):72-75

 sažetak     rad u celosti PDF

 

Revijalni rad

Dijagnostika hlamidijalnih infekcija. Hlamidijalni konjunktivitis

novorođenčadi i odraslih

Horvatić-Obradović M

Acta Ophthalmologica 2005; 31 (1):76-83

sažetak    rad u celosti PDF

 

 

 

 
UOS
Izdanja

 

 

 

2005, Vol. 31