Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2004, Vol.30(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Klinički prikaz

 

UDK: 617.741-001.6-089

  

Traumatska luksacija intraokularnih sočiva

 

D. Vuković, M. Jovanović, S. Glišić

 

Institut za očne bolesti KCS, Beograd

 

Zadnja luksacija sočiva posle kontuzije očne jabučice je dobro poznata. U cilju izbegavanja mogućih ozbiljnih komplikacija (sekundarni glaukom, zapaljenje oka koje traje, ablacija mrežnjače), sočivo dislocirano u staklasto telo u najvećem broju slučajeva treba ukloniti. Pars plana vitrektomija (PPV) je metod izbora. Od 19 pacijenata sa traumatskom zadnjom luksacijom sočiva koje smo imali u trogodišnjem periodu, kod njih 15 uradjena je PPV. Glavna indikacija za hirurško lečenje bio je povišen intraokularni pritisak (IOP). Postoperativno, IOP se potpuno normalizovao kod 3 pacijenta (20%), a mogao se savršeno kontrolisati uz primenu samo jednog antiglaukomnog leka lokalno kod preostalih 12 (80%). Oštrina vida bila je 0,5 ili više kod 60% operisanih. PPV bitno poboljšava prognozu traumatske zadnje luksacije sočiva, obezbedjujući upotrebljivu oštrinu vida kod barem 60% povredjenih. Svaki slučaj luksacije sočiva u staklasto telo treba pažljivo razmotriti, a lečenje bi trebalo sprovoditi samo u visoko specijalizovanim centrima.. Acta Ophthalmologica 2004;30(1):47-52.

 

Ključne reči: IOL, traumatska luksacija, komplikacije, indikacije za hirurško lečenje

 
O nama  
Uputstvo autorima
UOS
Izdanja

 

 

 

2004, Vol. 30