Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2004, Vol.30(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Klinički prikaz

 

UDK: 617.731-001.48

  

Traumatska avulzija optiČkog Živca

 

M. Mitrović1, M. Milosavljević1, N. Jaković2, P. Mitrović2

 

1Očna ordinacija “Mitrović”, Beograd

2Institut za očne bolesti KCS, Beograd

 

Avulzija optičkog živca je veoma retka, ali teška povreda. Pod pojmom avulzije podrazumeva se parcijalno ili totalno istrgnuće, odnosno cepanje optičkog nerva u nivou njegovog bulbarnog dela. Avulzija može biti netraumatska i traumatska. Mehanizam nastanka traumatske avulzije nije jedinstven. Težina povrede zavisi od sile koja je delovala i načina na koji je delovala. Prikazujemo sedam slučajeva traumatske avulzije očnog živca. Povredjeni su bili obradjivani klinički i dokumentovani fotografijama i fluoresceinskom angiografijom ili odmah posle povrede ili u ožiljnom stadijumu. Pet bolesnika je dijagnostikovano odmah posle povrede, a samo 2 bolesnika su prvi put vidjena u stadijumu sekvela. Kod svežih slučajeva, odmah posle povredjivanja, kliničkom slikom su dominirala krvarenja koja su otežavala ili onemogućavala sagledavanje obima avulzije. U kasnom stadijumu, stadijumu posledica, klinička slika se odlikovala prisustvom fibroglijalnog tkiva na mestu optičkog živca. Naša serija je dijagnostikovana i prikupljena tokom višedecenijskog rada. Okolnosti i način povredjivanja bili su vrlo različiti: od ”naivne” povrede prstom u sportu, pa do povrede vatrenim oružjem. Kod svih naših bolesnika postojala su opsežna anatomska oštećenja tkiva u oblasti papile vidnog živca. Naša zapažanja su u skladu sa nalazima drugih autora iz malobrojne literature o avulzijama optičkog živca. Naši slučajevi potvrdjuju da je traumatska avulzija optikusa veoma retka, ali teška povreda. Lečenje nije moguće. Funkcionalna prognoza je nepovoljna. Acta Ophthalmologica 2004;30(1):60-63.

 

Ključne reči: povrede oka, traumatska avulzija optičkog živca, oftalmoskopska slika, prognoza

 
O nama  
Uputstvo autorima
UOS
Izdanja

 

 

 

2004, Vol. 30