Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2004, Vol.30(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Klinički prikaz

 

UDK: 617.7-001.3-084

  

Povrede očiju pri radu sa motornim kosačicama

 

M. Jovanović, D. Vuković, S. Glišić, J. Jakšić

 

Institut za očne bolesti, Klinički centar Srbije, Beograd

 

Na povrede oka pri radu sa motornim kosačicama već je skretana pažnja od strane više autora. Cilj rada je bio da se verifikuju ovakve povrede u našim uslovima, da se utvrdi vrsta i težina tih povreda, kao i krajnji anatomski i funkcionalni rezultat, posle sprovedenog medikamentog i hirurškog lečenja u tim slučajevima. U periodu od 1999. do 2005.godine na Institutu za očne bolesti KCS u Beogradu lečeno je 7 pacijenata sa povredom oka zadobijenom pri radu sa motornom kosačicom. Niko od njih u momentu povredjivanja nije nosio zaštitno sredstvo za oči. Strana tela su izletala ispod kosačice i udarala direktno u oči, a njihova veličina se kretala od 2-10mm. Zbog težine povrede oka, svi pacijenti su bili hospitalizovani i bili su podvrgnuti odgovarajućem medikamentnom ili hirurškom tretmanu. Među povređenima bilo je 6 muškaraca i 1 žena. Kod 4 povredjena se radilo o kontuziji sa hifemom; jedan od njih je imao rupturu očne jabučice. Kod 3 pacijenta se radilo o penetrantnoj povredi očne jabučice, u dva slučaja sa intrabulbarnim stranim telom. Kod svih pacijenata se radilo o povredama oka koje se kvalifikuju kao teške telesne povrede. Rezultati lečenja su bili u skladu sa vrstom i težinom povrede. Najteže posledice u našim slučajevima su bile: pseudofakija sa nešto redukovanom oštrinom vida (1 slučaj) i atrofija očne jabučice (2 slučaja). Oko je sačuvano sa normalnom funkcijom u svim ostalim slučajevima. Nošenje zaštitnih sredstava predvidjenih propisima moglo bi da predupredi mnoge od ovih povreda. Acta Ophthalmologica 2004;30(1):60-63.

 

Ključne reči: motorna kosačica, povrede oka, lečenje, ishod, prevencija

 
O nama  
Uputstvo autorima
UOS
Izdanja

 

 

 

2004, Vol. 30