Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2004, Vol.30(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Klinički prikaz

 

UDK: 617.758.1+ 617.741-004.1-089-06

  

Povreda spoljnih očnih mišića prilikom peribulbarne

anestezije bez hijaluronidaze

 

M. Dujić1, K. Misailović1, M. Kovačević2

 

1Klinika za očne bolesti, Klinički centar Zvezdara, Beograd

2Centar za anesteziju i reanimaciju, Klinički centar Zvezdara, Beograd

 

Prolazni poremećaji motiliteta, kao komplikacija parabulbarne i peribulbarne anestezije, su poznati. Prikazujemo slučaj trajnog jatrogenog vertikalnog strabizma posle operacije katarakte, koji je na kraju zahtevao hirurško lečenje. Nedelju dana posle fakoemulzifikacije, 68-ogodišnja bolesnica se požalila na iznenadnu vertikalnu devijaciju operisanog oka. Nikada ranije nije imala nikakvih problema sa motilitetom. Pažljivim kliničkim i ortoptičkim pregledom nadjena je hipertropija od 15-20 stepeni u primarnom položaju na levom oku. Na kontrolama posle 3 i posle 6 meseci nije bilo poboljšanja i vertikalna devijacija od oko 40 PD je perzistirala. Godinu dana posle operacije katarakte bilo je nužno operisati strabizam. Diplopije, kao moguća komplikacija peribulbarne anestezije su poznate. One mogu da budu i trajne, a gornji i donji pravi mišić su posebno vulnerabilni. Ova pojava može da bude u vezi sa primenjenom tehnikom lokalne infiltracione anestezije, a učestalost je veća kada se radi bez hijaluronidaze..Acta Ophthalmologica 2004;30(1):60-63.

 

Ključne reči: operacija katarakte, diplopije, hijaluronidaza

 
O nama  
Uputstvo autorima
UOS
Izdanja

 

 

 

2004, Vol. 30