Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2004, Vol.30(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Klinički prikaz

 

UDK: 617.7-001-036.22 (1992-2003)

  

 

EpidemioloŠka analiza hospitalno leČenih povreda oka u

dvanaestogodiŠnjem periodu (1992-2003)

 

D. Risteski, G. Risteski

 

Očno odeljenje, Medicinski centar Prilep, Makedonija

 

U pregledu je prikazana epidiemiološka i klinička analiza hospitalno lečenih povreda oka na Očnom odeljenju Medicinskog centra u Prilepu u periodu od 12 godina. Utvrdjeni su najčešći uzroci očnih povreda u ovom regionu i ukazano je na mere i postupke koje je potrebno preduzeti u cilju smanjenja incidence okularnih povreda u budućnosti. Acta Ophthalmologica 2004;30(1):36-41.

 

Ključne reči: povrede oka, epidemiologija, kliničke manifestacije, hospitalno lečenje, prevencija

 
O nama  
Uputstvo autorima
UOS
Izdanja

 

 

 

2004, Vol. 30